Tento víkend začínáme s aquazorbingem.

Tento víkend v sobotu a neděli mezi 14.00 - 16.00 bude možné si v našem bazénu vyzkoušet aquazorbing. Atrakce je primárně určena dětem a bude provozována o víkendech. Pro plavce budou vyhrazeny dvě dráhy. Provozní řád atrakce aquazorbing Všeobecná ustanovení: 1) Aquazorbing (atrakce) je nafukovací koule o průměru 2 metry z průhledného speciálního PVC 2) Účastník dovnitř vstoupí otvorem a následně je plastová koule nafouknuta vzduchem. 3) Účastník je spuštěn na vodní hladinu a kutálí se tak, jak sám potřebuje a dělá pouze ty pohyby, které sám zamýšlí. Koule se zastaví, až ji k tomu sám přivede. 4) Vstup na aquazorbing je na vlastní zodpovědnost. Za nezletilé nesou odpovědnost rodiče. 5) Provoz atrakce je oznamován na rozvrhu plaveckého bazénu Rumburk. 6) Atrakce je určena pouze pro uživatele v dobré fyzické kondici a vyžaduje sportovní aktivitu. Před vstupem je každý účastník povinen: 1) Seznámit se s Provozním řádem a jeho provozními pokyny. 2) Dodržovat pokyny a upozornění obsluhy. Provozní pokyny 3) Tuto atrakci nesmí používat osoby s kardiostimulátory, se srdečním onemocněním, těhotné ženy, případně s dalším zdravotním omezením. 4) Tuto atrakci nesmí používat osoby, jejichž zdravotní stav by se následkem atrakce zhoršil (osoby trpící závratěmi, klaustrofóbií atd.) 5) Přípustný počet osob na atrakci (jedné kouli) v jeden moment je jedna osoba. 6) Atrakce je určená především dětem od 3 let věku. 7) Maximální váha osoby na atrakci činí 90 kg, do 200 cm výšky. 8) Zakazuje se vnášení jakýchkoliv předmětů do atrakce, zejména ostré věci, mobilní telefony, brýle včetně dioptrických a podobně. 9) Vstup do atrakce není povolen podnapilým osobám, nebo osobám pod vlivem drog či jiných omamných látek. 10) Pro čekající návštěvníky je určena obsluhou vyhrazená bezpečnostní plocha. 11) Vstup do atrakce je povolen pouze v plavkách bez ostrých předmětů, které by mohly poškodit atrakci ( prsteny, hodinky, velké naušnice, náramky, přívěsky dlouhé nehty). 12) Účastníci dbají pokynů obsluhy, která je neustále přítomna a nápomocna. Obsluha určuje pořadí vstupu účastníků, určuje bezpečný režim chodu atrakce. 13) Účastník dbá a řídí se pokyny obsluhy. Jejich porušení nebo ignorace je důvodem k ukončení atrakce. 14) Na začátku (vyplutí atrakce na vodu) a ukončení (přiražení atrakce k hraně bazénu) je účastník v kleče (opírá se koleny a dlaněmi o dno atrakce). Důvodem je předcházení nekontrolovaného pádu na hranu bazénu. 15) Účastník nesmí manipulovat nebo si hrát se zipem uvnitř koule. 16) Doba provozu atrakce pro jednoho účastníka je max. 5 minut.

Vytisknout   E-mail