Kontakt

Adresa
U stadionu 494
408 01 Rumburk

Telefon
+420 730 894 505

E-mail
info@srasrumburk.cz

Položka Cena

Tréninkové hřiště

trénink (bez přípravy pro zápas) 1 hodina 100 Kč
zápas (lajnování, sítě, praporky) 1 hodina 200 Kč
jiné využití 1 hodina 150 Kč

Letní stadion

Tenis

všední den do 14.00 (pondělí – pátek) 1 hodina 80 Kč
všední den od 14.00, sobota, neděle, svátky – celý den 1 hodina 100 Kč
permanentka 6 hodin 500 Kč
permanentka 10 hodin 800 Kč

Beach, Volejbalový/Nohejbalový kurt

všední den do 14.00 (pondělí – pátek) 1 hodina 80 Kč
všední den od 14.00, sobota, neděle, svátky – celý den 1 hodina 100 Kč
permanentka 6 hodin 500 Kč
permanentka 10 hodin 800 Kč

Centrální travnaté hřiště

rezidenti – zápas (lajnování, sítě, rohové praporky) 1 hodina 1800 Kč
rezidenti – celé hřiště (bez přípravy na zápas) 1 hodina 1600 Kč
rezidenti – polovina hřiště (bez přípravy na zápas) 1 hodina 800 Kč
rezidenti – čtvrtina hřiště (bez přípravy na zápas) 1 hodina 400 Kč
nerezidenti – zápas (lajnování, sítě, rohové praporky) 1 hodina 3500 Kč
nerezidenti (bez přípravy na zápas) 1 hodina 3000 Kč
školy
MŠ a ZŠ na území města 1 hodina 100 Kč
SŠ a ostatní školská zařízení na území města Rumburk 1 hodina 200 Kč
mimorumburské školy 1 hodina 300 Kč
Místní sportovní spolky (FK Rumburk, z.s. , Rugby Lions Rumburk, z.s.) (pozn. platí i pro tréninkové hřiště)
Mládež do 19 let – trénink 1 hodina zdarma
Mládež do 19 let – zápas 1 hodina 100 Kč
Dospělí – trénink 1 hodina zdarma
Dospělí – zápas 1 hodina 200 Kč

Atletická dráha, sektory a vrhačská loučka

rezidenti – trénink atletická dráha (skupiny) 1 hodina zdarma
rezidenti – trénink atletická dráha (jednotlivci) 1 hodina zdarma
rezidenti – trénink atletické sektory (jen pro skupiny) 1 hodina zdarma
rezidenti – závody atletická dráha a sektory – skupiny 1 hodina zdarma
rezidenti – vrhačská loučka (jen pro skupiny) 1 hodina zdarma
školy
MŠ a ZŠ na území města 1 hodina zdarma
SŠ a ostatní školská zařízení na území města Rumburk 1 hodina zdarma
mimorumburské školy 1 hodina 300 Kč
nerezidenti 1 hodina 500 Kč

Místní sportovní spolky (AC Rumburk, z.s. , TJ Rumburk, z.s.)

mládež a dospělí – trénink a závody 1 hodina zdarma
  • Za rezidenty jsou považováni místní občané (obyvatelé) města Rumburk.
  • Za nerezidenty jsou považováni ostatní subjekty, vyjma rezidentů.
  • Za ostatní školská zařízení na území města je považován DDM, ZUŠ, Schrödingerův institut
  • Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen se souhlasem Rady města Rumburk.
  • Ceník byl projednán a schválen Radou města Rumburk dne 9. srpna 2017
  • Ceník je platný od 1. 9. 2017