Kontakt

Adresa
U stadionu 494
408 01 Rumburk

Telefon
+420 730 894 505

E-mail
info@srasrumburk.cz

Čl. I - Základní ustanovení

Provozovatel: Správa rumburských areálů sportu – SRAS, p. o., IČO: 05708737, zastoupený: Ing. Petrem Voldřichem, ředitelem organizace (dále jen „provozovatel“ nebo „správce letního stadionu, správce“).

Osoby dobrovolně vstupující na sportoviště jsou dále označovány jako „uživatelé“ (sportující osoby) nebo „návštěvníci“ (doprovod sportujících osob, nebo diváci sportovních akcí). Jiné osoby budou z areálu letního stadionu vykázány. Níže uvedený text platí pro všechny bez rozdílu.

 • Všichni návštěvníci a uživatelé jsou povinni seznámit se s tímto řádem.
 • Vstupem do areálu se každý návštěvník a uživatel dobrovolně podrobuje všem ustanovením tohoto provozního řádu a má se za to, že se s řádem seznámil.
 • V případě porušení zde uváděných pokynů a zákazů bude návštěvník nebo uživatel ze sportovišť vykázán.
 • Pokud v důsledku jeho jednání vznikne v areálu škoda, bude vyžadována její úhrada.

Prostory jsou určeny pro tělovýchovu a sport a k tomu je nutné dodržovat následující pravidla. Neméně důležitá jsou pravidla slušného chování, ohleduplnost a vzájemný respekt.

V areálu městského stadionu a přilehlého tréninkového hřiště se nacházejí následující sportovní plochy:

 • čtyři antukové tenisové kurty
 • tréninková tenisová stěna
 • beach volejbalový kurt
 • antukový kurt pro nohejbal/volejbal
 • vrhačská loučka (pro trénink hodu oštěpem koulí, kladivem a diskem)
 • atletický ovál s vodním příkopem
 • travnaté hřiště pro fotbal a ragby
 • sektory – (skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod diskem, hod oštěpem)
 • travnaté tréninkové hřiště

(dále jen „sportoviště“).

V areálu jsou k dispozici šatny, sociální zařízení, kancelář správce areálu a občerstvení, které je provozováno soukromým subjektem po dobu sportovní sezóny.

Za provozovatele:

Ing. Petr Voldřich
ředitel organizace
Správa rumburských areálů sportu – SRAS, p.o.