Návštěvní řád

zimního stadionu

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Návštěvní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohodě návštěvníků zimního stadionu (dále jen ZS), nájemců komerčních prostorů a personálu sportovního areálu.
  2. Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnostní a ochrany uživatelů a návštěvníků hrací plochy víceúčelové sportovní haly zimního stadionu Rumburk, jehož vlastníkem je město Rumburk. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.
  3. Uhrazením vstupného se návštěvník dobrovolně zavazuje k dodržování návštěvního řádu a pokynů obslužného personálu ZS.
  4. Doba provozu ZS a jeho denní rozvrh pro využívání veřejností je zveřejněn u vchodu do ZS, na pokladně a na webových stránkách.
  5. Víceúčelová sportovní hala zimního stadionu Rumburk je určena ke sportovnímu využití jednotlivců, spolků, sportovních organizací, základních škol a veřejnosti.
  6. Povrch multifunkční haly tvoří dlaždice STILMAT In-line dle normy ČSN EN 14904.
  7. Halový povrch je pro víceúčelové použití a to zejména pro florbal, stolní tenis, volejbal, házená, futsal, badminton, in-line hokej.

Za provozovatele:

Ing. Petr Voldřich
ředitel organizace
Správa rumburských areálů sportu – SRAS, p.o.